Διοικητικο συμβουλιο

Το διοικητικό συμβούλιο του Συνεταιρισμού αποτελείται από:

 

ΡΟΛΟΣΟΝΟΜΑ
Πρόεδρος
Νέστορας Κωνσταντίνος
Αντιπροεδρος
Μακαρώνης Παναγιώτης
Γενικός Γραμματέας
Τσακυράκης Βασίλης
Ταμείας
Ψαρός Ευστάθιος
Υπεύθυνος Ραδιοδυκτίου
Κλειδαράς Δημήτριος
Μελος
Φριλίγκος Γρηγόριος